Usługi / KSIĘGA HANDLOWA


  • Opracowanie zakładowego planu kont wraz z polityką rachunkowości
  • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • Sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia
  • Sporządzanie bilansów, rachunków wyników oraz informacji dodatkowej dsprawozdania finansowego
  • Okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP
  • Przygotowywanie niezbędnych zestawień, pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej oraz innych podmiotów zewnętrznych

© 2011 MC ACCOUNTING. All Rights Reserved. Design by PlusDesign. Created by Websolution.