Usługi / OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
  • Naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne) zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • Przygotowywanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy jak również wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia oraz wystawianie świadectw pracy
  • Prowadzenie akt osobowych pracownika
  • Prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów oraz inne)
  • Opracowywanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, siatka wynagrodzeń)
  • Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
  • Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników ( PIT-11, PIT-40)
  • Sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R)
  • Przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS
  • Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń
© 2011 MC ACCOUNTING. All Rights Reserved. Design by PlusDesign. Created by Websolution.